Warsztaty

Ogólny program kursu

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w Startowa.

OGÓLNY PROGRAM KURSU

• ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE SĄ W DNIACH 6-21 SIERPNIA 2021 R. Zajęcia odbywają się codziennie przez cały dzień z krótką przerwą obiadową. Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom drogą mailową na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Dostępny będzie w również na stronie www.kursinstruktorski.pl w zakładce „GRAFIK”.

• EGZAMIN Z CZĘŚCI OGÓLNEJ ODBĘDZIE SIĘ W TRAKCIE KURSU, EGZAMIN Z CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 SIERPNIA 2021 R.

• W PRZECIĄGU MAX 3 MIESIĘCY OD UKOŃCZENIA KURSU KURSANCI SĄ ZOBLIGOWANI DO ODBYCIA PRAKTYK INSTRUKTORSKICH W WYMIARZE 20 GODZIN LEKCYJNYCH, W WYBRANEJ SZKOLE TAŃCA, KLUBIE SPORTOWYM LUB REKREACYJNYM CZY DOMU KULTURY.

• TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH ZOSTANĄ PODANE NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM PIERWSZEGO DNIA KURSU.

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne pozwalające na uzupełnienie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności umożliwiających prowadzenie zajęć tanecznych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania tanecznego.

Dotychczasowe kilkunastoletnie doświadczenie w realizowaniu tego rodzajów kursu, zaowocowało opracowaniem programu dopasowanego do oczekiwań uczestników oraz stale zmieniających się warunków i wymogów rynku.

Nasze kursy realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i obejmują ponad 200 godzin zajęć edukacyjnych.

Kurs składa się z 5 części:

1. Ogólnej – Część zajęć realizowana jest w formie e-learningowej, część w formie tradycyjnych seminariów;

2. Specjalistycznej – Zajęcia teoretyczne realizowane są w formie wykładów. Zajęcia praktyczne realizowane są na salach tanecznych. Konieczne jest sporządzanie notatek w trakcie lub po zajęciach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych;

3. Samokształcenie i praca własna – samodzielna realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: przygotowanie konspektów zajęć, przygotowanie fragmentów lub całości lekcji tańca.

4. Egzamin końcowy z części ogólnej ma formę pisemną i odbywać się będzie podczas trwania kursu. Egzaminy końcowe z części specjalistycznej mają formę praktyczną i realizowane są w dniu 22 sierpnia 2021 r.. Są to:
– egzamin z części specjalistycznej
– oraz egzamin z metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi.

5. Praktyki – skierowanie na praktyki otrzymują absolwenci kursu (kursanci, którzy uzyskali wszystkie wymagane w trakcie kursu zaliczenia przedmiotów). Aby uzyskać dokumenty potwierdzające zdobycie kwalifikacji instruktorskich, każdy absolwent kursu ma obowiązek odbycia praktyk instruktorskich w wymiarze 20 godzin lekcyjnych.

Wypełnione sprawozdanie z praktyk i podpisane przez organizację przyjmującą na praktykę, należy dostarczyć do PAS w terminie 3 miesięcy od zakończenia kursu.

Aby uzyskać kwalifikacje instruktorskie, należy zdać egzamin z części ogólnej, specjalistycznej oraz zaliczyć praktyki instruktorskie.

Wybrane przedmioty realizowane podczas kursu:

1. Historia tańca w Polsce i na świecie
2. Rytmika z umuzykalnieniem
3. Kompozycja tańca
4. Metodyka pracy z dziećmi w wieku od 4. roku życia
5. Podstawy tańca klasycznego, jazzowego, współczesnego, hip hop, tańców towarzyskich i narodowych
6. Metodyka nauczania różnych stylów i technik tanecznych w zależności od wieku i poziomu zaawansowania uczestników zajęć
7. Metodyka nauczania tańca na poziomie zaawansowanym – w zależności od wybranej specjalności – taniec jazzowy, hip hop
8. Metody pracy z partnerem i nauka partnerowania
9. Anatomia
10. Podstawy Rekreacji
11. Fizjologia
12. Pedagogika
13. Teoria sportu i treningu sportowego
14. Emisja głosu
15. Podstawy prawne pracy instruktora
16. Przygotowanie motoryczne

Zaliczenia i egzaminy:

Uczestnicy kursu muszą uzyskać zaliczenie z poszczególnych przedmiotów (na podstawie obecności na zajęciach oraz egzaminów cząstkowych przeprowadzanych w trakcie kursu), aby uzyskać dopuszczenie do egzaminów końcowych. Egzaminy końcowe odbędą się w dniu 22 sierpnia 2021 r.

W ramach egzaminu wymagana będzie znajomość materiału przekazanego w trakcie kursu. Największy nacisk komisja egzaminacyjna kładzie na tematy związane z wybraną specjalnością, ale ważna jest znajomość całego materiału stanowiącego treści programowe kursu. Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą uczestniczyć w danych zajęciach kursu, mają obowiązek uzupełnić wiadomości we własnym zakresie.

Egzamin końcowy składa się z trzech części:
1. Egzamin pisemny z części ogólnej w formie testu, w którym na pytania należy odpowiedzieć w sposób opisowy
2. Egzamin teoretyczny i praktyczny z części specjalistycznej
3. Egzamin teoretyczny i praktyczny z metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi

W trakcie egzaminu z części specjalistycznej należy wykazać się umiejętnością prowadzenia zajęć dla wyznaczonej grupy uczestników. Ważne będzie dopasowanie przebiegu prowadzonych zajęć zarówno do ich wieku, jak i poziomu zaawansowania.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, w ramach wniesionej opłaty za kurs przysługuje jeden bezpłatny egzamin poprawkowy z części ogólnej i jeden egzamin poprawkowy z części specjalistycznej, w wyznaczonych przez organizatora terminach. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne i zasady uczestnictwa w zajęciach podane będą na zebraniu organizacyjnym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem uprawnień Instruktora Sportu powinny zgłosić ten fakt opiekunowi wybranej specjalności w terminie ustalonym na zebraniu organizacyjnym (pierwszego dnia Kursu). Po uzyskaniu akceptacji opiekuna specjalności Kursant jest zobowiązany do napisania konspektu zajęć i złożenia go na ręce Kierownika Kursu w nieprzekraczalnym terminie, który również zostanie podany na zebraniu organizacyjnym.

Praktyki instruktorskie należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia ukończenia kursu. Osoby, które z ważnych przyczyn nie są wstanie wywiązać się z tego terminu, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu kierownikowi kursu (Joannie Szokalskiej) w celu ustalenia innego terminu realizacji praktyk.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Egurrola Dance Studio

Wybierz swoją lokalizację

Warszawa

 • Blue City

  Al Jerozolimskie 179
 • Bródno

  GALERIA RENOVA, ul. Rembielińska 20
 • Ochota

  ul. Żwirki i Wigury 99A
 • Praga

  UL. OSTROBRAMSKA 75C
 • Śródmieście

  Al. Jerozolimskie 91
 • Tarchomin

  GALERIA PÓŁNOCNA, ul. Światowida 17
 • Wawer

  FERIO WAWER, ul. Szpotańskiego 4

Konstancin-Jeziorna

Łódź

Grodzisk Mazowiecki

Wrocław

Kraków

Katowice