Wyjazdy

Regulamin

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w Startowa.

REGULAMIN OBOZU:

& Płatności

W przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło wyjechać na obóz ze względu na chorobę lub konieczność odbycia kwarantanny, Organizator proponuje wyjazd na inny turnus obozu (w zależności od dostępności miejsc). A jeśli to rozwiązanie nie będzie dla Klienta odpowiednie, Klient otrzyma zwrot kosztów obozu z potrąceniem opłaty rezerwacyjnej, ustalanej indywidualnie dla każdego Klienta. W tej sytuacji wysokość kwoty zwrotu będzie uzależniona od momentu rezygnacji.

& Pobyt na obozie

1. Uczestnik obozu ma prawo:
a. do udziału we wszystkich zajęciach programowych
b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do Wychowawcy
c. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
a. przestrzegać wszystkich zasad sanitarnych (dezynfekcja rąk itp.) oraz do stosowania obowiązujących w danej chwili obostrzeń
b. poddać się pomiarowi temperatury każdego dnia rano i wieczorem
c. przestrzegać regulaminu ośrodka/hotelu oraz stosować się do poleceń Wychowawców
d. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę, instruktora lub lekarza /pielęgniarkę
e. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć
f. punktualnie stawiać się na wszystkich zbiórkach i posiłkach
g. nie oddalać się samowolnie od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy
h. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu
i. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób
j. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli w basenie i ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych
k. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu

3. Zobowiązuję się do wniesienia opłaty za uczestnictwo w obozie wg obowiązującego cennika oraz zasad uczestnictwa dostępnych na stronie www.egurrola.com.

4. Zabrania się:
a. posiadania i zażywania alkoholu, tytoniu, narkotyków, środków odurzających
b. wszczynania awantur, zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku.
c. wychodzenia samemu po za teren ośrodka

5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.

6. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny, rodziców, opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika, EDS zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz (policja).

7. Na obozie EDS obowiązuje zakaz odwiedzin.

8. Podczas trwania obozu EDS obowiązuje zakaz kwaterowania się rodziców/opiekunów, znajomych w obiekcie i na jego terenie, w którym organizowany jest obóz Egurrola Dance Studio

9. Rodzic (Opiekun prawny) jest odpowiedzialny za dojście dziecka na miejsce zbiórki oraz odbiór dziecka po powrocie z obozu w wyznaczonym dniu, miejscu i godzinie.

10. Na obozie ze względu na specyfikę rzeczy cenne, wartościowe, oraz pieniądze należy przekazywać do depozytu Wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenia rzeczy nie oddanych do depozytu.

11. Wszelkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu.

12. Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w karcie kwalifikacyjnej, programie imprezy i treści regulaminu, które przyjmuje do wiadomości i akceptuję.

13. W przypadku wystąpienia objawów Covid-19 u dziecka rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka z obozu w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania od Kierownika Obozu takiej informacji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Egurrola Dance Studio

Wybierz swoją lokalizację

Warszawa

 • Blue City

  Al Jerozolimskie 179
 • Bródno

  GALERIA RENOVA, ul. Rembielińska 20
 • Ochota

  ul. Żwirki i Wigury 99A
 • Praga

  UL. OSTROBRAMSKA 75C
 • Śródmieście

  Al. Jerozolimskie 91
 • Tarchomin

  GALERIA PÓŁNOCNA, ul. Światowida 17
 • Wawer

  FERIO WAWER, ul. Szpotańskiego 4

Konstancin-Jeziorna

Łódź

Grodzisk Mazowiecki

Wrocław

Kraków

Katowice