Aktualności

#BEZPIECZNI w Egurrola Dance Studio

 

Bezpieczeństwo kursantów oraz pracowników Egurrola Dance Studio jest naszym priorytetem, dlatego podjęliśmy szereg działań mających zapewnić wszystkim komfortowy pobyt w naszej szkole podczas zajęć tanecznych.

W związku z tym, aby zminimalizować ryzyko zakażeń w Egurrola Dance Studio wprowadziliśmy specjalne procedury, które będą obowiązywać we wszystkich naszych szkołach. Uwzględniamy wśród nich zarówno zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak również wiele dodatkowych działań, aby wszystkie osoby przebywające w Egurrola Dance Studio mogły czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami #BEZPIECZNI w Egurrola Dance Studio:

– Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

– Uczestnicy mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej wyłącznie przez opiekunów/rodziców bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie/rodzice z oraz uczestnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

– Opiekunowie/rodzice odprowadzający dzieci powinni ograniczyć do niezbędnego minimum wchodzenie do przestrzeni wspólnej szkoły, a jeśli jest to konieczne, zachowywać następujące zasady:
a) 1 opiekun/ rodzic z uczestnikiem/uczestnikami,
b) dystansu od kolejnego opiekuna/rodzica z uczestnikiem/uczestnikami – min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły – min. 1,5 m,
d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

– Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni.

– Opiekun/rodzic powinien być przygotowany na szybką i skuteczną komunikację ze szkołą. W razie problemu z odebraniem telefonu ze szkoły należy pilnie oddzwonić.

– Przed wejściem na teren szkoły opiekun/rodzic uczestnika oraz uczestnik wypełnia obowiązkowe oświadczenie zdrowotne, a następnie poddaje się obowiązkowemu pomiarowi temperatury. Temperatura powyżej 38 stopni równoznaczna jest z brakiem możliwości przebywania na terenie szkoły i udziału w zajęciach.

– Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń taki zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Następnie opiekun/rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania uczestnika ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

– Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (za wyjątkiem zajęć tanecznych).

– Na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania w strefach wyłączonych z użytku.

– Na terenie szkoły nie ma możliwości korzystania z płatności gotówkowych.

– Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

– Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

– Uczestnik powinien pić tylko swój napój przechowywany w szczelnie zamkniętej butelce.

– Na terenie szkoły obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

– Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.

– Po wyjściu z szatni kluczyki należy wrzucić do specjalnie przygotowanych pojemników w celu ich późniejszej dezynfekcji.

– Należy na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.

– W przypadku, kiedy u jednego lub kilku uczestników zajęć danej grupy tanecznej zostanie potwierdzone zarażanie COVID-19, sanepid może podjąć decyzję o czasowej kwarantannie wszystkich uczestników tej grupy. W takiej sytuacji do momentu zakończenia kwarantanny zajęcia tej grupy przechodzą w tryb kształcenia na odległość – zajęcia online za pośrednictwem platformy Zoom. Jeżeli w trakcie kwarantanny grupy jej uczestnik nie ma możliwości odbywać zajęć na odległość, zajęcia zostaną odrobione stacjonarnie w późniejszym terminie.

– W przypadku, gdy w określonym obszarze/mieście lub całym państwie rząd wprowadzi obostrzenia uniemożliwiające prowadzenie w szkole zajęć stacjonarnych, wszystkie zajęcia regularne przechodzą w tryb kształcenia na odległość – zajęcia online za pośrednictwem platformy Zoom. W takiej sytuacji, jeśli użytkownik nie ma możliwości odbywać zajęć na odległość, użytkownik ma prawo: odrobić zajęcia w późniejszym terminie, zamrozić umowę lub otrzymać zwrot nadpłaconych środków.

Przypominamy także o obowiązku wypełnienia i oddania w recepcji oświadczenia na temat stanu zdrowia dla każdej osoby wchodzącej na teren szkoły.

Oświadczenie można otrzymać i wypełnić na miejscu lub pobrać samodzielnie, klikając w ikonę i wypełnione oddać pracownikowi recepcji.

Dodatkowo, w trosce o zdrowie swoje i innych prosimy o bezwzględną rezygnację z udziału w zajęciach, jeśli:

– u Państwa lub Państwa dziecka występują jakiekolwiek objawy przeziębienia lub grypy
– są Państwo objęci lub Państwa dziecko jest objęte kwarantanną lub izolacją
– w ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo lub Państwa dziecko miało kontakt z osobą z prawdopodobieństwem zakażenia, zakażoną lub chorą na COVID-19.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Egurrola Dance Studio

Wybierz swoją lokalizację

Warszawa

 • Blue City

  Al Jerozolimskie 179
 • Bródno

  GALERIA RENOVA, ul. Rembielińska 20
 • Ochota

  ul. Żwirki i Wigury 99A
 • Praga

  UL. OSTROBRAMSKA 75C
 • Śródmieście

  Al. Jerozolimskie 91
 • Tarchomin

  GALERIA PÓŁNOCNA, ul. Światowida 17
 • Wawer

  FERIO WAWER, ul. Szpotańskiego 4

Konstancin-Jeziorna

Łódź

Grodzisk Mazowiecki

Wrocław

Kraków

Katowice